آزمایش ( نمونه گیری خون )

انجام آزمایش در منزل با تیم حرفه ای مرکز همراه طب همراه با مجهز ترین امکانات برای نمونه گیری و آزمایش در خانه در تمامی مناطق استان تهران انجام میشود.

مزایای آزمایش ( نمونه گیری خون )

mdi_tick

راحتی و آسایش:بیمار میتواند در خانه تحت درمان قرار بگیرد.

mdi_tick

صرفه جویی در زمان و هزینه: بیمار نیازی به مراجعه مراکز درمانی

mdi_tick

افزایش ایمنی:بیمار در معرض ابتلا به عفونت در مراکز درمانی قرار نمیگیرد

collaborative

آزمایش با نسخه یا درخواست شما

 • آزمایش با نسخه یا درخواست شما

  prescription
  129
  هزار تومان
  هزینه‌ی نهایی پس از محاسبه هزینه نسخه و کسر بیمه پایه و تکمیلی ( در صورت وجود) به شما اعلام خواهد شد.


چکاپ بانوان

 • پکیج پایه

  prescription
  689
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, U/A
 • پکیج رایج

  prescription
  1,781
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی عملکرد تیروئید
  • بررسی کلسیم و املاح اصلی خون
  • بررسی ویتامین دی و آهن
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, CRP, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT) , AlP, Bili (T,D), TSH, Ca, P, Fe, Na, K, U/A, VitD3, Ferritin, TIBC, T3, T4
 • پکیج کامل

  prescription
  2,743
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی ویتامین ب۱۲
  • بررسی ابتلا و ایمنی به هپاتیت ب
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, CRP, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, Bili (T,D), TSH, Ca, P, Fe, Na, K, U/A, VitD3, Ferritin, T3, T4, HBsAB, U/C, HBsAG, Vit B12, PT, PTT, TIBC, Folic acid, HbA1C

چکاپ آقایان

 • پکیج پایه

  prescription
  622
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, U/A
 • پکیج رایج

  prescription
  1,712
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی عملکرد تیروئید
  • بررسی کلسیم و املاح اصلی خون
  • بررسی ویتامین دی
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, CRP, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), ALP Bili (T,D), TSH, Ca, P, Na, K, U/A, VitD3, T3, T4
 • پکیج کامل

  prescription
  2,643
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی میزان آهن
  • بررسی ویتامین ب۱۲
  • بررسی ابتلا و ایمنی به هپاتیت ب
  • بررسی وضعیت پروستات
  شامل فاکتورهای

  CBC, ESR, CRP, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, BUN, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), ALP, Bili (T,D), TSH, Ca, P, Fe, Na, K, U/A, VitD3, T3, T4, U/C, PT, PTT, PSA, Ferritin, TIBC, Vit B12, HBsAG, HBsAB, HbA1C

چکاپ سالمندان (بانوان)

 • پکیج پایه

  prescription
  778
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  • بررسی کلسیم و املاح اصلی خون
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, Ca, P, Na, K, U/A, Bili (T,D)
 • پکیج رایج

  prescription
  1,940
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی عملکرد تیروئید
  • بررسی فاکتورهای انعقادی
  • بررسی ویتامین دی و آهن
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Urea, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, TSH, Ca, P, Fe, Na, K, U/A, Bili (T,D), VitD3, HbA1C, PT, PTT, T3, T4, TIBC, Ferritin
 • پکیج کامل

  prescription
  2,808
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی میزان ویتامین ب۱۲ و فولات
  • بررسی ابتلا و ایمنی به هپاتیت ب
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Urea, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, TSH ,Ca, P, Fe, Na, K, U/A, Bili (T,D), VitD3, HbA1C, PT, PTT, Vit B12, Folic acid, T3, T4, Ferritin, U/C, LDH, CPK, TIBC, HBsAG, HBsAB, BUN-Urea

چکاپ سالمندان (آقایان)

 • پکیج پایه
  prescription
  945
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • شمارش گلبول‌های خونی
  • بررسی قند و چربی خون
  • بررسی عملکرد کلیه و آنزیم‌های کبدی
  • بررسی کلسیم و املاح اصلی خون
  • بررسی وضعیت پروستات
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, ESR, Urea, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, Ca, P, Na, K, U/A, Bili (T,D), PSA
 • پکیج رایج

  prescription
  2,106
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی عملکرد تیروئید
  • بررسی فاکتورهای انعقادی
  • بررسی ویتامین دی و آهن
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Urea, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, TSH, Ca, P, Fe, Na, K, PSA, U/A,Bili (T,D), VitD3, HbA1C, PT, PTT, Ferritin, TIBC, T3, T4
 • پکیج کامل

  prescription
  2,974
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • بررسی میزان ویتامین ب۱۲ و فولات
  • بررسی ابتلا و ایمنی به هپاتیت ب
  شامل فاکتورهای

  CBC, FBS, Chol, TG, HDL, LDL, CRP, ESR, Cr, Uric Acid, SGOT (AST), SGPT (ALT), AlP, TSH, Ca, P, Fe, Na, K, PSA, U/A, Bili (T,D), VitD3, PT, PTT, Vit B12, T3, T4, Ferritin, U/C, TIBC, HBsAG, HBsAB, Folate , HbA1c, LDH, CPK, BUN-Urea

غربالگری جنین

 • غربالگری سه ماهه اول

  prescription
  884
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  شامل فاکتورهای

  Double Marker
 • غربالگری سه ماهه دوم

  prescription
  1,699
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  شامل فاکتورهای

  Quad marker

پکیج‌های تخصصی

 • بررسی کبد

  prescription
  488
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت بررسی عملکرد کبد
  شامل فاکتورهای

  AST, ALT, ALK-P, ALB, Bili (T,D)
 • بررسی ریزش مو

  prescription
  1,366
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون که به تشخیص علل شایع ریزش مو کمک می‌کنند.
  شامل فاکتورهای

  Vit D3, Fe, Ferritin, TIBC, Zn, Vit B12, Free T4, TSH
 • بررسی تیروئید

  prescription
  819
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت بررسی و تعیین اختلالات تیروئید
  شامل فاکتورهای

  T3, Free T4, TSH
 • بررسی دیابت

  prescription
  620
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت تشخیص یا پایش دیابت و اختلالات همراه آن
  شامل فاکتورهای

  FBS, 2HPP, HbA1c, HDL, Chol, TG, LDL, BUN, Cr, U/A
 • بررسی کلیه

  prescription
  473
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت بررسی اختلالات کلیوی
  شامل فاکتورهای

  Bun, Cr, U/C, U/A, K, Na, urine pr, urine cr
 • بررسی بیماری‌های مقاربتی

  prescription
  1,584
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • آزمایش خون بیماری‌هایی که از طریق رابطه جنسی قابل انتقال هستند.
  شامل فاکتورهای

  RPR, Anti HCV, HBsAb, HIV P24 Ag , HIV Ab, HBsAg, HBc IgM
 • بررسی کم‌خونی

  prescription
  908
  هزار تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهای آزمایشی جهت بررسی علت کم خونی
  شامل فاکتورهای

  CBC, Fe, TIBC, Folic Acid, Ferritin, Vit B12
 • بررسی ویتامین‌ها و مواد معدنی

  prescription
  1,349
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت بررسی کمبود ویتامین‌ها و مواد معدنی
  شامل فاکتورهای

  Copper, Ca, Fe, K, Na, P, TIBC, Zn, Folic Acid, Ferritin, Mg, Vit B12, 25-Hydroxy Vitamin D3
 • بررسی هورمونی

  prescription
  1,320
  میلیون تومان
  قیمت فوق به صورت آزاد محاسبه شده است. در صورت دارا بودن بیمه پایه یا تکمیلی، هزینه تحت پوشش بیمه کسر خواهد شد.
  • فاکتورهایی در خون جهت بررسی اختلالات هیپوفیز و غدد جنسی
  شامل فاکتورهای

  LH , FSH, Prolactin, DHEAS, FTI, 17oh-progestron, Estradiol

اگر به دنبال موسسه ای معتبر برای انجام آزمایش در منزل هستند بهتر است از مزایا و ویژگی های شرکت خدمات درمان در منزل همراه طب آگاه شوید. شناخت آن  به تصمیم گیری درست شما کمک می کند. آزمایشات زیر توسط بهترین پرستاران تهران که در امر رگ گیری تبحر خاصی دارند ؛ در خانه بیماران انجام می شود

 • گرفتن نمونه خون در منزل
 • انجام تست ادرار ( اعتیاد و..) در خانه
 • نمونه برداری از مدفوع بیمار 
 • بیوپسی  ( نمونه برداری از بافت )
 • گرفتن نمونه ژنتیک ( پوست و فولیکول مو )

کلیک کنید : دسترسی 24 ساعته به پزشکانی از هر تخصص ، فقط با درخواست ویزیت در منزل  

آزمایش در منزل

مشخصات شرکت خدمات پرستاری همراه طب

با توجه به شاخص های زیر می توانید به شرکت خدمات پرستاری در منزل همراه طب اعتماد کنید.

 1. دسترسی شبانه روزی برای گرفتن آزمایش در منزل و تفسیر دقیق آن در طول 365 روز سال
 2. اطمینان از اینکه این مرکز دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت می باشد.
 3. با داشتن سابقه چندین ساله در ارائه خدمات درمانی در منزل به بهترین خدمات دست می یابید.
 4. سراسر پایتخت در زیر پوشش این موسسه هستند پس سریعترین اعزام از محل صورت می گیرد.
 5. پرستارانی از هر دو جنسیت ( آقا و خانم ) در حال خدمت رسانی به شما خواهند بود.

هرگونه نمونه گیری خون یا ادرار در منزل ( با تجویز پزشک ) قابل انجام است.

 

چه اطلاعاتی را برای آماده کنیم؟

هنگام تماس برای درخواست انجام آزمایش در منزل تهران باید یک سری اطلاعات بیمار را از قبل آماده کنید این عمل موجب حفظ زمان برای شما و همکاران ما در موسسه خواهد شد. که شامل:

 • نام و نام خانوادگی مریض
 • وزن ، سن ، جنسیت بیمار
 • نوع بیماری ( در صورت داشتن پرونده پزشکی )
 • حساسیت های دارویی یا داروهای مصرفی
 • میزان هوشیاری و توان حرکتی بیمار

 

مزایای گرفتن آزمایش در منزل

اگر بتوانید شرایط بهتری را برای حفظ سلامتی فراهم کنید ، یقینا دست رد به آن نمی زنید. حفظ سلامتی ارجحیت دارد. با اطلاع از مزایا و فواید گرفتن آزمایش در منزل می توانید به ارتقای سلامتی تان بیاندیشید. این فواید عبارتند از :

1. در معرض آلودگی های محیطی نخواهید بود این آلودگی ها شامل : آلودگی هوا ، استرس ناشی از شوک صوتی ، عفونت های بیمارستانی ، ذرات معلق و گرد و غبار

2. محیط آرام و دور از حوادث تلخ بیمارستانی را تجربه خواهید کرد. هرچه شرایط آرام تر باشد، بیماری کندتر پیشرفت می کند. اتفاقی که در حین انجام آزمایش در منزل می افتد.

3. نمونه گیری در منزل در مقایسه با بیمارستان از دقت بالاتری برخوردار است زیرا پرستاران با سیستم تک بیماری مواجه اند. پس ، خدمات تخصصی دریافت خواهید کرد که به حفظ عزت نفس شما منجر می شود.

4. زمان عنصر کلیدی در درمان بیماری هاست با گرفتن آزمایش در منزل ، دیگر در ترافیک یا صف های رزرو آزمایشگاه ها معطل نخواهید بود و این زمان ، می تواند صرف بهبود شما شود.

5. بررسی سریع و نتایج آزمایش. در برخی موارد، انجام آزمایش خون در منزل می تواند نتایج سریع تری را در اختیار شما بگذارد. برخی از شرکت ها و آزمایشگاه ها قابلیت ارائه نتایج سریع را فراهم کرده اند تا بتوانید در صورت لزوم، درمان و مراقبت های لازم را به موقع شروع کنید.

6. حفظ حریم شخصی : برخی از افراد ترجیح می دهند اطلاعات پزشکی شخصی خود را در حفظ حریم شخصی خانه شان داشته باشند. با انجام آزمایش خون در منزل ، می توانید از این مزیت بهره مند شوید.

7. سرعت و دقت : بعضی از آزمایش های خون می توانند نتایج سریعی را فراهم کنند. با انجام آزمایش در منزل تهران ، می توانید نتایج خود را سریعتر دریافت کنید و اگر لازم است، به طور مستقیم با پزشک خود مشورت کنید.

8. پیگیری بیماری های مزمن : برخی از بیماری ها نیاز به پیگیری مداوم دارند و باید نظارت و کنترل منظم داشته باشند. با انجام آزمایش خون در منزل می توانید تغییرات غیرمعمول در نتایج آزمایش خود را بررسی کنید و به پزشک خود اطلاع دهید.

تزریق سرم در منزل از دیگر خدمات همراه طب میباشد . بدون اینکه نگران کسری سرم در بازار باشید.

نمونه گیری در منزل

 

.انواع آزمایشات پزشکی در منزل

در زمینه پزشکی ، مجموعه ای از آزمایشات پزشکی وجود دارد که برای تشخیص ، پیگیری و درمان بیماری ها استفاده می شوند. در زیر به تعدادی از انواع آزمایش های پزشکی اشاره می کنیم:

آزمایش خون در منزل : شامل تست هایی نظیر قند خون، سنجش میزان و نوع پروتئین ها، آهن ، لیپیدها ، گروه خونی ، شاخص های التهابی و سایر پارامترهای خونی می شود.

آزمایش ادرار در منزل : شامل آزمون هایی نظیر آنالیز ادرار، میکروب شناسی ادرار و تجزیه و تحلیل سرب و سایر مواد مضر در ادرار است.

آزمایش تصویربرداری : شامل رادیولوژی (اشعه ایکس، توموگرافی کامپیوتری، اندوسکوپی)، سونوگرافی ، مغناطیس تصویربرداری (MRI) و تصویربرداری تشدید نوری است

همراه طب قادر به ارسال تجهیزات تصویربرداری به همراه تکنسین های مجرب برای ارائه خدمات رادیولوژی در منزل می باشد.

آزمایش هورمونی زنان و مردان شامل اندازه گیری سطح هورمون های مختلف در خون می شود که می تواند به تشخیص بیماری های مرتبط با سیستمهای هورمونی کمک کند.

آزمایش های ژنتیکی ( قبل از ازدواج ، بارداری ، سرطان ) : شامل آزمون های جهش یابی و تست های ژنتیکی می شود که برای تشخیص بیماری های وراثتی و سنجش خصوصیات ژنتیکی استفاده می شوند.

آزمایش عملکرد سیستم های بدن : شامل آزمونه ایی نظیر آزمایشات عملکرد قلبی (الکتروکاردیوگرافی، آزمون تحمل فیزیکی) و آزمایش های عملکرد تنفسی (آزمون های سنجش حجم و نسبتهای تنفسی) می شود.

آزمایش های شیمیایی : شامل سطوح قند خون، کلسترول ، تری گلیسرید ،  فرکتین ، آنزیم های کبدی و کلیه ، الکترولیت ها (نمونه هایی مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم) و سایر ترکیبات شیمیایی بدن می شود.

آزمایشات ایمونو شیمیایی : مانند آزمایش های آنتیبادی، آنتی ژن ، آنتی بادی های خاص ، سایکرومتری ، آنتی کورپوس ، آنتی ژن های مخصوص و غیره. گرفتن تست کرونا در منزل شامل این مورد می شود.

آزمایشات نورولوژی : برای بررسی عملکرد سیستم عصبی ، مانند الکتروانسفالوگرافی (EEG)، آزمایشات اعصاب شناختی و سایر تستهای مربوط به عملکرد عصبی. آزمایش نوار مغز یا تست خواب از انواع آن محسوب می شوند.

آزمایشات غربالگری و سنجش خطر : مانند آزمایشهای سنجش فشار خون، اندازه گیری BMI (شاخص توده بدنی) ، اندازه گیری غلظت چربی در خون، آزمایش های غربالگری سرطان (مانند آزمایش PSA برای سرطان پروستات 

 خدمات آزمایش در منزل تهران برای چه زمانی است ؟

ارائه خدمات آزمایش در منزل تهران ، فقط مربوط به نمونه گیری از بیمار نیست بلکه شامل : مشاوره قبل از انجام تست های پزشکی ، گرفتن نمونه آزمایش ، ارسال به آزمایشگاه معتبر ، تفسیر جواب آزمایشات و هرآنچه که نیاز بیمار باشد ، است. 

در هر مرحله از تشخیص بیماری که هستید از شک کردن به علائم گرفته تا بعد از دریافت جواب آزمایش ( جهت تفسیر ) ، می توانید از خدمات آزمایش در منزل همراه طب استفاده نموده و روند درمان خود تکمیل نمایید.

نمونه گیری خون در منزل

هزینه آزمایش در منزل 

برای برآورد هزینه انجام آزمایش در منزل ابتدا باید نوع آزمایش مشخص شود زیرا هر آزمایش و تست پزشکی ، نیاز به لوازم  و ابزار خاص خود دارد. مطمئنا هزینه آزمایش خون در منزل با تست کرونا یا ژنتیک در خانه متفاوت است. ضمن اینکه شرایط مکانی یا زمانی نمونه گیری خون و ادرار در قیمت آزمایش در منزل موثر است. مثلا گرفتن نمونه ادرار یا خون در خانه در ساعات بعد از نیمه شب یا ایام تعطیل با نرخ بالاتری محاسبه می گردد. لذا برای اطلاع از تعرفه گرفتن آزمایشات پزشکی در منزل با شماره های درج شده از بالای این وب سایت تماس بگیرید تا مقدار دقیق آن به شما اعلام گردد. در صورت نیاز به تزریقات در منزلهزینه آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

استفاده از خدمات آزمایش در منزل برای چه افرادی کاربردی تر است؟

مزایای استفاده از خدمات آزمایش در منزل شامل حال تمامی افراد می‌ شود اما افرادی هستند که آزمایش در منزل برای آنها کاربر تر از سایرین است. از جمله افرادی که استفاده از خدمات آزمایشگاهی برای انجام آزمایش خون در منزل برایشان مناسب تر است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:قشر سالمند که به دلیل افزایش سن، دچار مشکلات حرکتی هستند و مراجعه به آزمایشگاه برایشان دشوار است و می‌توانند به راحتی در آرامش منزل خود از آزمایش در منزل بهرمند شوند.آزمایش در منزل برای معلولانی که امکان مراجعه حضوری به آزمایشگاه را ندارند بهترین گزینه می باشد، زیرا یکی از معضلات آزمایش برای معلولان، رفت و آمد به آزمایشگاه است.

 

درخواست خود را ثبت کنید


برای تماس با ما اینجا کلیک کنید